Αγοράζεις και κερδίζεις
Με εισιτήριο εσωτερικού, έκπτωση 5% στις εκδρομές εσωτερικού "Zorpidis Travel".
Με εισιτήριο εξωτερικού, έκπτωση 10% στις εκδρομές εξωτερικού "Zorpidis Travel".
Η προσφορά δεν ισχύει αθροιστικά για το ίδιο άτομο.